vydáno 30. září 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/09

O čem psát v babím létě

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
indian_summer
O čem psát v babím létě

Někdy je se toho děje tolik, že je pro samou přehršel nápadů obtížné vybrat nejlepší téma, jindy se toho děje zase tak málo, že je volba úvodníku svízelná rovněž. Jak se tedy na konci léta vynacházíme?
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Allegro v2.19

Do babího léta vstupujeme s další aktualizací Allegro, která mimo jiná vylepšení obsahuje také zárodky podpory pro skladování a distribuci léků.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.19
 
tax
Novela zákona o daních z příjmů – právnické osoby

Nedávno jsme se věnovali novele zákona o DPH, avšak rozsáhlou novelizací prošel i zákon o daních z příjmů (204 změnových bodů spolu s 22 body přechodných ustanovení). Předmětné změny budou pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, aktuální až počínaje 1. 1. 2018, pokud není v přechodných ustanoveních uvedeno jinak. V minulém čísle jsme se zabývali změnami u fyzických osob, v tomto zpravodaji se zmíníme o novinkách u osob právnických.
CHCI VĚDĚT VÍCE

indian_summer
O čem psát v babím létě

Někdy je se toho děje tolik, že je pro samou přehršel nápadů obtížné vybrat nejlepší téma, jindy se toho děje zase tak málo, že je volba úvodníku svízelná rovněž. Jak se tedy na konci léta vynacházíme?

Příprava na stěhování pokračuje. Sprchový kout je těsně před dokončením, podobu kuchyňky jsme vymysleli a zadali do výroby, chystáme se na úpravu elektrických rozvodů tak, aby vyhověly spotřebičům a naší serverovně. Čeká nás přetěžké zásadní rozhodnutí ohledně barvy koberců a způsobu vymalování jednotlivých kanceláří, poněvadž tady se názory poněkud rozcházejí :-) Design velké zasedací a odpočinkové místnosti si asi zatím necháme na později, až nasajeme „genius loci“ nových prostorů. Jak již víte z předešlých zpravodajů, sídlo boskovické pobočky měníme za čtvrtstoletí poprvé, a chceme proto příležitost chytit za pačesy a vybudovat firemní zázemí dle našich představ a vybavit tak, aby se nám tady pracovalo, a především programovalo příjemně.

Pokračujeme v implementaci našeho Allegro Business Solution pro společnost Biopharm dodávající léčiva a pomůcky pro veterináře. Tady nás čeká ještě spousta práce, poněvadž podchytit veškerá specifika skladování a distribuce léků je přeci jen něco jiného než prodávat třeba šroubky a matice.

Nadále se věnujeme vývoji zcela nového systému Allegro v3 postaveného na poslední verzi frameworku Ext.Net, který je stavebním kamenem všech našich projektů. Souběžně pracujeme také na aplikaci jednoduché fakturace pro mobilní zařízení, která vychází právě z principů obsažených v tomto novém Allegru. Podrobněji se o těchto novinkách rozepíšeme v některém z našich dalších zpravodajů.

allegro v2.19
Allegro v2.19

Do babího léta vstupujeme s další aktualizací Allegro, která mimo jiná vylepšení obsahuje také zárodky podpory pro skladování a distribuci léků.

V účetnictví je k dispozici nový program pro kontrolu vystavení příslušného daňového dokladu k přijatým platbám záloh se zvýrazněním těch plateb, u kterých tato povinnost již nemůže být splněna ve stanovené lhůtě 15 dní. Přidána byla také jednoduchá aplikace pro tisk adres na samolepící štítky, kterou lze filtrovat dle typu společnosti a která nabízí rovněž tisk dodací adresy.

Ve správě produktů bylo nastavení poplatků a bonusů upraveno tak, aby umožňovalo definici různých bonusů v různých cenových rozsazích, tedy například za vyšší odběr větší množství bonusových položek. Nový program také umožňuje kontrolu nastavení povolení prodeje pro produkty s omezením prodeje, kdy se prodej povoluje jen určitým zákazníkům nebo typům společností.

Další novinky se týkají předprodejní fáze, tedy poptávek a nabídek. Bylo vylepšeno jejich provázání tak, aby se informace o požadavcích zákazníků jednodušeji předávaly nákupčím a od nich informace o možnosti nákupu zpět prodejcům. Sada nových aplikací umožní nákupu lépe sledovat nové požadavky prodeje, vystavit na ně poptávky u dodavatelů a výsledky předávat zpět prodejcům.

Nově byl přidán seznam řádků poptávek od zákazníka, které je potřeba poptat u dodavatelů. Po spuštění se předvyplní přihlášený uživatel a zobrazí se ještě nepoptané řádky poptávek, pokud požadované množství není volné skladem. Uživatel má následně možnost označit si řádky a jednoduše začít proces vystavení poptávky dodavateli.

Přibyla také nová aplikace pro záznam reakce dodavatele na zaslanou poptávku. Nákupce má přehled o detailu jím vystavených poptávek dodavateli a může jednoduše zadat ke každému řádku poptávky cenu a další parametry nabídnuté dodavatelem.

A konečně nová aplikace pro sledování reakce dodavatele na poptávky umožňuje prodejci spravovat své poptávky od zákazníka, ke každému řádku lze zobrazit vystavené poptávky dodavateli včetně jeho případných nabídek (které nákupce zaregistroval v předchozí aplikaci). Prodejce má možnost otevřít si přímo poptávku od zákazníka a následně vystavit nabídku.

Hmm… popsáno trochu složitě, ale funguje to jednoduše a ke spokojenosti nákupčích i prodejců.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

tax
Novela zákona o daních z příjmů – právnické osoby

Nedávno jsme se věnovali novele zákona o DPH, avšak rozsáhlou novelizací prošel i zákon o daních z příjmů (204 změnových bodů spolu s 22 body přechodných ustanovení). Předmětné změny budou pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, aktuální až počínaje 1. 1. 2018, pokud není v přechodných ustanoveních uvedeno jinak. V minulém čísle jsme se zabývali změnami u fyzických osob, v tomto zpravodaji se zmíníme o novinkách u osob právnických.

Podíly na zisku a zálohy na tyto podíly
Novela rozšiřuje systém osvobození a za tzv. mateřskou společnost jsou nově považovány i svěřenecké fondy a rodinné fundace, obce či svazky obcí držící nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace. Novelizovaná úprava také zpřesňuje skutečnost, že jednotlivé zálohy na podíly a doplatky jsou považovány vždy za jednotlivé samostatné příjmy, a tudíž i případné osvobození je posuzováno vždy samostatně.

Úpravy daňového režimu veřejně prospěšných poplatníků
Novela přináší administrativní zjednodušení a vyžaduje použití prostředků z daňové úspory plně již v následujícím zdaňovacím období, a to ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. Měněn je tedy časový rámec i vymezení okruhu použití prostředků. Změnou zásadní, avšak pouze pro tzv. veřejnoprávní korporace je upuštění od požadavku na prokázání způsobu, resp. účelu použití darů podmiňujícího osvobození těchto přijatých darů.

Finanční leasing
Přestože je poměrně značný rozsah novelizujících ustanoveních věnován finančními leasingu, lze v této oblasti nalézt pouze dvě faktické změny. Za zásadnější lze považovat samotné vymezení pojmu finanční leasing. Novela tento pojem zužuje pouze na daňově odepisovatelný hmotný majetek. Přenechání majetku drobné povahy už finančním leasingem není. Novelizovaná úprava se použije pro případy, kdy byl předmět finančního leasingu předán uživateli počínaje 1. 7. 2017.

Osoby oprávněné k odpisování majetku a jeho technického zhodnocení
V rámci vymezení osob oprávněných k odpisování majetku lze upozornit na změny ve dvou oblastech. Oblastí první je umožnění daňového odpisování majetku příspěvkovými organizacemi zřízenými zejména územními samosprávnými celky, který jim byl zřizovatelem předán k hospodaření. Okruh tzv. odpisovatelů je dále rozšířen i o dobrovolné svazky obcí pro případ majetku vloženého členskou obcí. Podle Přechodných ustanovení se nové znění zákona použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. Nově zákon umožňuje odpisovat technické zhodnocení i poplatníkovi, který není nájemcem ani uživatelem majetku, avšak kterému byl hmotný majetek přenechán do užívání (např. podnájemce). Lze pak postupovat obdobně jako u TZ hrazeného nájemcem.

Změna ve vymezení doby odpisování nehmotného majetku
Doba odpisování nehmotného majetku, jehož doba užívání není smluvně ohraničena, byla doposud pojímána jako doba pevná. Novela však stanovuje uvedené doby odpisování jako minimální a umožňuje tak poplatníkům dobu odpisování prodloužit, avšak za zachování rovnoměrnosti daňových odpisů. Nové znění zákona se použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde