vydáno 30. dubna 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/04

Maestro se stává mistrem?

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
discart-suykens
Maestro znamená mistr

Čas letí jako splašená herka a něco vody již proteklo řekou Opavou od doby, co jsme před lety s Maestrem začali. Jak již to u specializovaných projektů na klíč bývá, zpočátku poměrně jednoduchý systém se postupně rozrostl v robustní řešení a o „mistra“ začíná být zájem.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Allegro myslí i na malé

Allegro se snažíme neustále vylepšovat a rozšiřovat jeho funkce. Při vývoji však nemyslíme jen na větší společnosti, ale chceme, aby se Allegro stalo vhodným pomocníkem i pro malé firmy a živnostníky. Proto jsme se v posledních týdnech zaměřili právě na takové úpravy, které výrazně zjednoduší práci zejména v menších společnostech.
CHCI VĚDĚT VÍCE
small company
 
allegro v2.14
Allegro v2.14

Tento měsíc jsme se nadále věnovali především datovými konverzemi ze systému Pohoda, které nám stále díky značné nekonzistenci zdrojových údajů dávají zabrat. Přehled novinek tedy bude skromnější, ale v předchozím článku jsme se zase chválili, takže celkové vyznění by mělo být vyrovnané.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Novela zákona o DPH - nespolehlivá osoba

S novelou zákona o DPH byl nově zaveden institut nespolehlivé osoby. Cílem je zamezit situacím, kdy se dosavadní nespolehlivý plátci mohli zbavit svého statutu založením nové osoby s novou registrací k DPH a současně má sloužit jako efektivní nástroj při boji s daňovými úniky.
CHCI VĚDĚT VÍCE
amendment act

discart-suykens
Maestro znamená mistr

Čas letí jako splašená herka a něco vody již proteklo řekou Opavou od doby, co jsme před lety s Maestrem začali. Jak již to u specializovaných projektů na klíč bývá, zpočátku poměrně jednoduchý systém se postupně rozrostl v robustní řešení a o „mistra“ začíná být zájem.

Nyní již značně sofistikované řešení jsme vyvinuli na míru potřebám našeho belgického zákazníka, společnosti Vrydagh&Boriau. Kancelář se specializuje na pomoc věřitelům s jejich dlužníky a pro správu a „přátelské“ vymáhání pohledávek nutně potřebovala výkonný systém, který by umožnil modelovat různé průběhy a procesní postupy vymáhání dluhu a v závislosti na nastavených podmínkách pak automatizovaně reagoval na události a prováděl akce dle předepsaného časování.

Pokud se smírná snaha o vyrovnání dluhu nesetká s úspěchem, Vrydagh&Boriau prostřednictvím svých partnerů (advokátů a exekutorů) může zahájit soudní řízení, které již však Maestro nesleduje. A právě z tohoto důvodu o něj projevila zájem velká advokátní kancelář Discart-Suykens z Antverp, která ve svém početném týmu má vedle lidí v administrativě také exekutory a soudní vykonavatele. Ti již specializovaný software pro svou činnost používají, ale stávající aplikace na vlastní sledování pohledávek přestává vyhovovat. Discart-Suykens se chystá na spolupráci s řadou nových zákazníků a potřebují systém, který zvládne zpracovat velké množství procesů a zároveň nabídne příjemné uživatelské prostředí umožňující přístup také třetím stranám, tedy věřitelům nebo advokátům a právníkům obou stran.

Poslední aprílový týden jsme u nás belgické zájemce hostili, smlouva byla uzavřena a zdá se, že čarodějnice budou letos vydařené :-).

small company
Allegro myslí i na malé

Allegro se snažíme neustále vylepšovat a rozšiřovat jeho funkce. Při vývoji však nemyslíme jen na větší společnosti, ale chceme, aby se Allegro stalo vhodným pomocníkem i pro malé firmy a živnostníky. Proto jsme se v posledních týdnech zaměřili právě na takové úpravy, které výrazně zjednoduší práci zejména v menších společnostech.

Našim zákazníkům se snažíme naslouchat a tak když za námi přišel jeden z uživatelů Allegra s návrhem na zjednodušení procesu vyskladnění, pustili jsme se do práce. Stávající systém skladových dokladů je založený na dodacích listech, které však v menších podnicích nejsou hojně využívány a jediným vystavovaným dokladem je faktura. Allegro proto nově podporuje možnost vyskladnění přímo z fakturace.

Pokud je na účetním deníku povoleno zjednodušené vyskladnění, na formuláři faktury se objeví vstup pro zadání skladu, ze kterého se mají položky odečíst, a přímo z evidence dokladu je pak možné spustit vyskladnění. Allegro na pozadí vytvoří dodací list a potřebné výdejky, které se pokusí zboží rovnou vyskladnit. V případě neúspěchu (chybí množství skladem, je třeba doplnit skladová místa či šarže …) zůstanou výdejky uloženy jako nepotvrzené. K dispozici je rovněž funkce „vrátit na sklad“, pomocí které lze vygenerované dodací listy a výdejky zrušit.

Druhou aplikací, která pomáhá výrazně zrychlit proces prodeje, je Prodej ze skladu. Přehledná aplikace, ve které se uživateli zobrazí seznam skladových zásob a prodejní doklad se sestaví jednoduchým přetažením položek myší, přičemž některé údaje jako například množství či cenu lze samozřejmě editovat. Poté stačí zvolit, jaké doklady se mají vytvořit... a je hotovo. Na jeden klik je tak možné vytvořit pokladní doklad s napojením na EET, fakturu, dodací list a potvrzenou výdejku. Vše proběhne opět na pozadí a prodejku popř. fakturu je možné hned vytisknout a předat zákazníkovi.

Pro živnostníky také nabízíme aplikaci Subito. Slouží rovněž k jednoduché fakturaci a rozdáváme ji zcela zdarma. Ale o tom zase v některém z dalších čísel našeho zpravodaje.

allegro v2.14
Allegro v2.14

Tento měsíc jsme se nadále věnovali především datovými konverzemi ze systému Pohoda, které nám stále díky značné nekonzistenci zdrojových údajů dávají zabrat. Přehled novinek tedy bude skromnější, ale v předchozím článku jsme se zase chválili, takže celkové vyznění by mělo být vyrovnané ;-)

Do evidence zápočtů jsme přidali možnost vytvořit zápočet pro konkrétní společnost přímo bez pomoci průvodce, pro zákazníky používající modul přepravy byly doplněny vstupy pro zadání provozních informací pro dopravu podstatných, tisk dobropisu nyní obsahuje informaci o tom, ke které faktuře (fakturám) je vztažen.

Do záložky výroba jsme doplnili přehled zakázek, do kterých daný produkt vstupuje jako komponenta, stejný přehled byl doplněn i do výrobních informací v evidenci produktů. A třešinka na závěr – aktualizace přichází s novým přehledem nezaúčtovaných dokladů v účetnictví i navázaných evidencích (fakturace, sklady …). V Allegru již podobný přehled k dispozici byl, ale pouze jako tisková sestava. Nová aplikace je bohatě vybavena filtry a mohla by se líbit.

Last but not least… na našich webových stránkách je nyní v sekci Aktuality k dispozici archív všech Allegro zpravodajů, které jsme dosud vydali.

amendment act
Novela zákona o DPH – nespolehlivá osoba

S novelou zákona o DPH byl nově zaveden institut nespolehlivé osoby. Cílem je zamezit situacím, kdy se dosavadní nespolehlivý plátci mohli zbavit svého statutu založením nové osoby s novou registrací k DPH a současně má sloužit jako efektivní nástroj při boji s daňovými úniky.

Již od 1. 1. 2013 byl do zákona o DPH doplněn institut nespolehlivého plátce. Jedním z důvodů jeho zavedení byla skutečnost, že již nebylo možné sankcionovat neplnění povinností plátce zrušením registrace. Nespolehlivým plátcem se stává plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě a výběru daní. Jedná se o případy, kdy:

  • plátci byla vyměřena nebo doměřena daň podle pomůcek v minimální hodnotě 500 tis. Kč;
  • plátci je daň opakovaně vyměřena podle pomůcek (alespoň dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích);
  • plátce prováděl činnosti nebo se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že u nich nebude DPH uhrazena;
  • po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích je u plátce evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500 tis. Kč;
  • plátce neoprávněně uplatnil odpočet v minimální výši 500 tis. Kč;
  • plátce neposkytuje požadovanou součinnost;
  • plátce opakovaně (alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců), ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě nepodal daňové přiznání a další hlášení;
  • plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, obzvlášť údaj týkající se jeho skutečného sídla.

Nespolehlivou osobou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH (porušení povinností není nikde prozatím definováno). Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba automaticky nespolehlivou osobou v okamžiku, kdy přestane být plátcem. Současně stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem.

Obchodovaní s nespolehlivými plátci nese také své následky, a to v podobě ručení za nezaplacenou daň nebo v možnosti uhradit daň za nespolehlivého plátce v rámci zvláštního způsobu zajištění daně. Lze také očekávat rozšíření úpravy ručení za daň v případě obchodování s nespolehlivou osobou.

V Allegru je nyní možné zjistit, že se jedná o nespolehlivého plátce při založení společnosti do adresáře nebo při ručním vyvoláním údajů z registru plátců DPH. V nejbližší verzi však již bude zapracováno mnohem komfortnější řešení, na kterém momentálně pracujeme. Spustit kontrolu dodavatele bude možné již při zaevidování faktury do systému nebo při vytváření příkazu k úhradě.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde