vydáno 31. března 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/03

Březen - za kamna si asi vlezem?

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
birthday party
Jaro nám starosti nedělá

Skoro to tak vypadá... nic zásadního se totiž neděje. Tedy, ne že bychom se váleli, ale březen začal volným tempem prací pro některé naše zákazníky, kterým jsme se snažili udělat pomyšlení. Většinu času jsme tak strávili přípravou vylepšení, které nemusí být nutně přínosem pro všechny naše uživatele, ale potěší ty, kteří potřebovali něco speciálního. I přesto nám ale zbylo trochu času na implementaci funkcí obecné povahy.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Skladování je cool

V lednu letošního roku začala naše spolupráce se společností  M.A.S. ProService s.r.o. poskytující službu coolsklad. V našich zeměpisných šířkách jde o ojedinělé řešení, které uvítá každý majitel e‑shopu dnes a denně řešící problémy s logistikou a distribucí svých produktů. Vedle skladování, balení, kompletace a expedice zboží společnost nabízí všem zúčastněným stranám také přístup do Allegra, který je mozkem celého systému.
CHCI VĚDĚT VÍCE
warehouse
 
vat control statement
Rozšíření možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa na začátku března vydala aktualizovaný pokyn GFŘ – D - 29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
CHCI VĚDĚT VÍCE

birthday party
Jaro nám starosti nedělá

Skoro to tak vypadá... nic zásadního se totiž neděje. Tedy, ne že bychom se váleli, ale březen začal volným tempem prací pro některé naše zákazníky, kterým jsme se snažili udělat pomyšlení. Většinu času jsme tak strávili přípravou vylepšení, které nemusí být nutně přínosem pro všechny naše uživatele, ale potěší ty, kteří potřebovali něco speciálního. I přesto nám ale zbylo trochu času na implementaci funkcí obecné povahy.

Za zmínku stojí například hromadné uzavírání obchodních dokladů bez dodacích listů, poněkud anachronická podpora dávkového zasílání dokladů poštou nebo možnost aktualizace údajů o zákazníkovi při importu faktur z e-shopu. Modul EET jsme rozšířili o stornovací službu, prodej přímo ze skladu získal mnohem intuitivnější ovládání a přátelštější uživatelské rozhraní, přibyl soupis DPH dle měny s XML exportem a kontrolní výkaz DPH pro Slovensko.

Dále jsme zapracovali na rozšíření portfolia bank, se kterými se umí Allegro "domluvit". Nyní již zvládáme formáty ABO, GEMINI, BEST a MUTLICASH, pomocí kterých dokážeme komunikovat mimo jiné s Raiffeisenbank, Citibank, Českou spořitelnou nebo bankami Fio, KB, Unicredit či ruskou Sberbank. České příkazy k úhradě do zahraničí nyní exportujeme jako SEPA platby.

Poněvadž se na nás stále více obracejí podnikatelé, kterým již nestačí jednodušší ekonomické systémy, zdokonalili jsme také modul pro import dat z programu Pohoda. Dává nám to docela zabrat, poněvadž benevolence této účetní evidence k zadávaným údajům produkuje mnohdy velmi nekonsistentní datové soubory a srovnat vše do latě vyžaduje tu a tam značného úsilí. Nicméně prozatím se nám to daří a na migraci této agendy do Allegra jsme připraveni.

Nakonec jsme ještě stihli zdokonalit schvalovací proces pro knihu došlých faktur a rozšířit podporu e-fff, což je implementace elektronické fakturace založená na Evropském standardu UBL 2.0 (Universal Business Language).

A abychom nezapomněli...  důstojná oslava narozenin "březňáků" proběhla v půli měsíce. Během jednoho večera a části noci jsme stihli vyřešit všechny palčivé světové problémy, vymyslet, naprogramovat a rovnou prodat naprosto geniální Allegro verzi 10 a ještě naplánovat svatby dosud nezadaných kolegů.

No... vlastně zase tak málo se toho neudálo, že ;-) ?

warehouse
Skladování je cool

V lednu letošního roku začala naše spolupráce se společností  M.A.S. ProService s.r.o. poskytující službu coolsklad. V našich zeměpisných šířkách jde o ojedinělé řešení, které uvítá každý majitel e‑shopu dnes a denně řešící problémy s logistikou a distribucí svých produktů. Vedle skladování, balení, kompletace a expedice zboží společnost nabízí všem zúčastněným stranám také přístup do Allegra, který je mozkem celého systému.

Provozovatel služby coolsklad nás oslovil s požadavkem na online skladový systém, do kterého by měli přístup i vlastníci e‑shopů a mohli tak kdykoli a odkudkoli sledovat stav zpracování jimi zadaných objednávek a měli neustálý přehled o svých skladových zásobách. Námi nabízené řešení těmto nárokům beze zbytku vyhovělo a coolsklad tak naplno využívá výhod cloudového přístupu, který je Allegru vlastní.

Plně jsme také mohli využít propracovaného systému rolí, oprávnění a dalších přístupových nastavení, poněvadž každý provozovatel e-shopu smí v systému spravovat jen své objednávky, mít přístup jen do svých skladů a sledovat stav pouze svých produktů.

Poněvadž Allegro umožňuje evidovat čísla zásilek získaná od přepravců, uživatelé systému se tak mohou z prostředí Allegra jednoduše přepnout do sledování stavu zásilek. Pro maximální zjednodušení tohoto procesu byla také vytvořena automatická distribuce potřebných údajů pro dopravní společnosti DPD a Česká pošta.

Přejeme provozovateli služby coolsklad mnoho spokojených zákazníků a pokud tomuto cíli můžeme s Allegrem jakkoli přispět, budeme jen rádi.

vat control statement
Rozšíření možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa na začátku března vydala aktualizovaný pokyn GFŘ – D - 29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tak povinnost uhradit některou z pokut ve výši 10 000, 30 000 nebo 50 000 Kč, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

Již s novelou zákona o DPH s účinností od 29. 7. 2016 bylo upraveno několik oblastí kontrolního hlášení. Byla prodloužena lhůta reakce na výzvu z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů. U pokuty 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně je tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok, a to bez nutnosti podávat žádost o prominutí. U dalších pokut je v současné době možné v určitých případech pokuty prominout na základě žádosti plátce. Ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním či reakcí na výzvu se vztahovaly zejména pro případy nepříznivého zdravotního stavu nebo živelné pohromy.

Aktualizovaný pokyn rozšiřuje právě ospravedlnitelné důvody, za kterých je možné částečně nebo úplně udělené sankce prominout. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu 50 000 Kč, když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní, avšak povinnost podat kontrolní nebo následné kontrolní hlášení ze zákona plátci skutečně nevznikla. Pokutu 30 000 Kč lze prominout v případě, kdy plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu, s tím že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Finanční správa také v aktualizovaném pokynu reagovala na rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká fikce doručení u písemností odesílaných prostřednictvím e-mailu. Správce daně u prominutí pokut také zohledňuje četnost porušování povinností daňovým subjektem a může tak modifikovat procentní sazbu přiřazenou ospravedlnitelným důvodům.

Lhůty za vás Allegro sice nepohlídá, ale se sestavením kontrolního hlášení se na Allegro můžete spolehnout na 100%.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde