vydáno 28. února 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/02

EET, EET... o čem to lidi pořád melete?

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
meet eet
Již jste se potkali s EET?

Až na pár asketů, kterí od Mikuláše nebyli na pivu, patrně všichni. Zítra odstartuje druhá vlna elektronické evidence tržeb, která tentokrát bude mít masovější ráz než ta první. Do moře elektronických účtenek totiž stáhne velice početnou skupinu podnikatelů v maloobchodě a velkoobchodě a Allegro je plně připraveno jim dopomoci k bezpečné plavbě.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Allegro s označením 2.09 je tady

Souhrnné vydání verzí 2.08 a 2.09 přináší v podstatě jedinou velkou novinku, a tou je finální verze modulu EET. I tak se do aktualizace Allegra vmáčklo ještě několik dalších vylepšení, které mnohé z vás jistě potěší.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.09
 
účetní uzávěrka
Účetní uzávěrka – na co nezapomenout?

V jednom z přechozích zpravodajů jsme se zabývali novou podobou výkazů a v jakém rozsahu je má účetní jednotka povinnost sestavit. Tentokrát si připomeneme hlavní operace, které předcházejí vygenerování účetních výkazů v Allegru.
CHCI VĚDĚT VÍCE

meet eet
Již jste se potkali s EET?

Kromě asketů, kterí od Mikuláše nebyli na pivu, patrně všichni. Zítra odstartuje druhá vlna elektronické evidence tržeb, která tentokrát bude mít masovější ráz než ta první. Do moře elektronických účtenek totiž stáhne velice početnou skupinu podnikatelů v maloobchodě a velkoobchodě a Allegro je plně připraveno jim dopomoci k bezpečné plavbě.

Systém e-tržeb vyžaduje od podnikatele zaslání jak potřebných dat příslušnému finančnímu úřadu, tak vytištění stvrzenky zákazníkovi. Obojí Allegro zvládá elegantně a první zkušenosti našich uživatelů naznačují, že s plošným nasazením nebudou žádné problémy. Zasílání dat probíhá z vystavených pokladních dokladů ručně (rozpracovaný doklad je tak možné uložit a následně změnit), při vytváření dokladů z jiných evidencí automaticky. Výtisk pokladního nebo prodejního dokladu odeslaného do EET pak obsahuje všechny předepsané údaje.

Komunikace s registrem probíhá na pozadí při automatickém odeslání účtenky do EET a při opakovaných pokusech v případě, že první snaha o odeslání selže.

K zahájení práce s Allegro EET je zapotřebí několika jednoduchých kroků. Předně je nezbytné na portálu daňové správy vygenerovat certifikát a pomocí jednoduché Allegro aplikace pro správu certifikátů jej pak následně nainstalovat.

Dále je třeba povolit komunikaci s EET a nastavit její parametry - z nainstalovaných certifikátů vybrat ten pro EET a vložit příslušné heslo.

Po nastavení provozoven a pokladních zařízení zbývá určit, je-li požadováno vytvoření pokladního dokladu a zaslání dat do EET také pro faktury a dodací listy... a je to.

Veškerá komunikace Allegra s registrem EET je zároveň ukládána mimo obchodní či účetní evidenci, což může přijít k užitku při různých kontrolách. Záznamy obsahují kompletní data odeslaná do registru EET (včetně údajů, které se na účtenku netisknou, jako částky základů a daní…) a průběh komunikace s registrem, tedy kdy a s jakým výsledkem byla účtenka odeslána.

Podrobný návod jak postupovat při zprovoznění modulu Allegro EET je ke stažení zde.

allegro v2.09
Allegro s označením 2.09 je tady

Souhrnné vydání verzí 2.08 a 2.09 přináší v podstatě jedinou velkou novinku, a tou je finální verze modulu EET. I tak se do aktualizace Allegra vmáčklo ještě několik dalších vylepšení, které mnohé z vás jistě potěší.

Jak již bylo zmíněno, Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní postup implementace a obsluhy je popsán v jiném dokumentu. Jako třešinku na dortu jsme zároveň připravili pro vývojáře službu, která zajišťuje veškerou komunikaci s registrem a umožňuje tak snadnou implementaci EET do software třetích stran.

A co se tedy ještě do této aktualizace podařilo vmáčknout?

Hromadné vytváření upomínek bylo přepracováno na dávkové zpracování na pozadí, které pracuje na stejném principu, jako například generování faktur ze smluv. Souběžně s touto změnou byla správa upomínek a jejich zasílání mailem upravena tak, aby podporovala práci s dávkami vytvořených upomínek (podobně jak bylo v předchozích verzích vyřešeno odesílání faktur).

Dále byla evidence pokladních dokladů rozšířena o možnost přímého odúčtování zaúčtovaného pokladního dokladu a byla přidána podpora pro vytváření storno dokladů.

Evidence zakázek byla rozšířena o nastavení dalších oprávnění uživatele, a to o možnost zákazu likvidace ne zcela dodaných zakázek a možnost omezit zadání zakázek v příliš vzdálené budoucnosti.

Celní nomenklatury byly rozšířeny o možnost přidat některé skladové produkty označené touto nomenklaturou do rozpouštění nákladů na prodej do sestavy intrastatu z fakturace. V minulé verzi Allegro byla tato možnost připravena pro neskladové produkty a manuální řádky faktur.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

účetní uzávěrka
Účetní uzávěrka – na co nezapomenout?

V jednom z přechozích zpravodajů jsme se zabývali novou podobou výkazů a v jakém rozsahu je má účetní jednotka povinnost sestavit. Tentokrát si připomeneme hlavní operace, které předcházejí vygenerování účetních výkazů v Allegru.

Co tedy nezapomenout zkontrolovat při účetní uzávěrce?

 • Všechny doklady jsou zaúčtované včetně časového rozlišení a dohadných položek
 • U obratové předvahy se strana Má dáti rovná straně Dal
 • Zůstatek na účtu 211, 221 a 213 odpovídá realitě
 • Saldo účtů 311, 321, 314, 324 odpovídá účetnictví a realitě
 • Je provedeno přecenění u pohledávek, závazků, pokladny a bankovních účtů v cizí měně
 • Na účtech 111, 131, 261, 395, 431 je nulové saldo
 • Jsou vytvořené opravné položky k pohledávkám, staré OP jsou zrušené, zaniklé a promlčené pohledávky jsou odepsané
 • Veškerý majetek je zařazený a odpisy jsou zaúčtované
 • Jsou zaúčtovaná manka, škody a přebytky
 • Zůstatek účtu 343 by měl odpovídat výši dluhu případně pohledávky z titulu DPH
 • Všechny rozvahové účty jdou zinventarizované a je zdůvodněný jejich zůstatek
 • Je provedena kontrola pohybů na nákladových a výnosových účtech
 • Jsou zaúčtované všechny daně včetně daně z příjmu
 • Aktiva se rovnají pasivům

Pokud účtujete o nedokončené výrobě, vedete sklady metodou B nebo musíte mít účetní závěrku ověřenou auditorem, provedete ještě pár operací navíc. Po všech závěrkových operací si můžete v Allegru snadno vygenerovat účetní výkazy, a to jak v plném, tak i ve zkráceném rozsahu dle pravidel platných pro rok 2016.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

google
facebook

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde