vydáno 28. února 2019
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2019/02

Skřivánek-li v únoru zpívat počne,

v dubnu jistě umlkne

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
allegro v2.55
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne

Pokud vás nadpis navnadil a očekáváte nějaké vtipné, neřkuli zajímavé čtení, budete patrně zklamáni. Je to pouze nadpis. Každý zpravodaj by totiž měl nějaký mít. V zajetí tvůrčí krize sáhli jsme po únorových pranostikách a vybrali tu, která nás zaujala nejvíce. Ať vás předjaří baví a máte se dobře.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Nehmotný majetek

Nový modul majetku podporuje evidenci hmotného i nehmotného majetku. Právě v případě nehmotného majetku bývá v praxi často obtížné určit, zda z pohledu účetnictví se opravdu jedná o dlouhodobý nehmotný majetek nebo o náklad příslušného účetního období.
CHCI VĚDĚT VÍCE
nehmotný_majetek

allegro v2.55
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne

Pokud vás nadpis navnadil a očekáváte nějaké vtipné, neřkuli zajímavé čtení, budete patrně zklamáni. Je to pouze nadpis. Každý zpravodaj by totiž měl nějaký mít. V zajetí tvůrčí krize sáhli jsme po únorových pranostikách a vybrali tu, která nás zaujala nejvíce. Ať vás předjaří baví a máte se dobře.

I když počet dnů na práci je v únoru z celého roku nejmenší, přesto přicházíme s několika vylepšeními, která vás možná potěší. Rozšíření se například dočkaly analytické stromy a plány, které byly doplněny o kód rozdělení zobrazovaný poté i v sestaveném stromu. Přidali jsme také novou aplikaci s přehledem rozdělení všech analytických plánů.

Do nastavení prodejních kódů DPH v režimu přenesené daňové povinnosti byla doplněna sazba, kterou má zákazník nákup zdanit (především u stavebních prací). Tímto do evidence faktur přibyla také možnost zaevidovat po zaúčtování faktury i podklady pro přenesenou daňovou povinnost a jejich tisk byl rozšířen o rekapitulaci pro účely přenesené daňové povinnosti.

Načítání bankovních výpisů nyní podporuje další formáty pro Multicash (Raiffeisen, KB, Raiffeisen SK) a bankovní příkazy ve formátu ABO nově umožňují export více příkazů za jeden den.

V evidenci majetku byly vylepšeny některé tiskové sestavy včetně exportu do Excelu, import byl doplněn o možnost zpracovat i data lokalizace majetku. K dispozici je také nová aplikace pro nastavení klasifikace CZ-CPA. Číselník je možno pořizovat ručně, nebo jeho obsah naplnit z Excelu.

Do nastavení skladby produktu byla přidána možnost nenásobit množství dílčích položek množstvím finálního produktu (např. schodišťové zábradlí evidované v metrech vyžaduje jen dvě koncovky bez ohledu na délku zábradlí) a nově je k nahlédnutí přehled nastavení účtování skladů pro všechny jejich kombinace, řady skladových dokladů a účetní předvolby produktů.

Do evidence zakázek (pokud je na číselné řadě zapnuto evidování nákladů a zisku) byla přidána záložka s přehledem nákladů na zakázku přímo ze skladů s možností doplňovat tyto náklady ručně nebo napojením na knihu došlých faktur.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

nehmotný_majetek
Nehmotný majetek

Nový modul majetku podporuje evidenci hmotného i nehmotného majetku. Právě v případě nehmotného majetku bývá v praxi často obtížné určit, zda z pohledu účetnictví se opravdu jedná o dlouhodobý nehmotný majetek nebo o náklad příslušného účetního období.

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví vymezuje, že dlouhodobým nehmotným majetek nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo software pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat. V těchto vymezených případech se jedná o náklady, které je třeba účtovat v časové souvislosti s příslušným účetním obdobím.

Vyhláška č. 500 dále uvádí, že je na rozhodnutí účetní jednotky, zda technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí bude považovat dlouhodobý nehmotný majetek nebo o těchto skutečnostech bude účtovat pouze jako o nákladech. V těchto případech je velice důležitý vnitřní předpis účetní jednotky.

V poslední řadě vyhláška stanovuje, co považovat za dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná se zejména o nehmotné výsledky vývoje, software a ostatní ocenitelná práva (za podmínek, že musí být vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob, doba použitelnosti je více než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou). Dále technické zhodnocení DHNM, goodwill a povolenky na emise a preferenční limity. S účinností od 1. 1. 2018 byly vypuštěny z dlouhodobého nehmotného majetku nehmotné výsledky výzkumu a dle IAS 38 se výdaje na výzkum vykazují v období, ve kterém vznikly.

Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních předpisů. Patří sem tedy vynálezy, patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu nebo obchodní jméno. Licence představují svolení subjektu k užívání předmětu z průmyslových práv dle licenční smlouvy. Ne všechny licence jsou dlouhodobým nehmotným majetkem, dlouhodobým majetkem jsou licence na technické nebo jiné hospodářské znalosti, nikoli však například licence na ochrannou známku.

Příkladem, co není nehmotným majetkem:

 • nákup softwaru do NC stroje, který účetní jednotka zakoupila jako dlouhodobý hmotný majetek
 • nákup softwaru do strojů, které jsou hlavní činností výrobního programu
 • vytvoření softwaru vlastním zaměstnancem IT oddělení pro vlastní potřebu
 • update softwaru
 • registrace vynálezu vlastního zaměstnance, který bude sloužit pro zlepšení kvality vyráběných výrobků účetní jednotky
 • registrace vlastní ochranně známky
 • licence ochranné známky na 3 roky
 • nákup projektu na vybudování nové výrobní haly
 • IT pracoviště vytvoří za dobu 5 let databázi klientů

Příkladem, co naopak je nehmotným majetkem:

 • nákup softwaru Allegro, když přesáhne finanční hranici
 • vytvoření softwaru vlastním zaměstnancem IT oddělení, který bude účetní jednotka dále prodávat
 • upgrade softwaru – technické zhodnocení dle výše ocenění
 • nákup licence na výrobu výrobků
 • nákup ochranné známky

Pokud máte zájem o rozšíření licence o modul majetku, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde