vydáno 31. ledna 2019
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2019/01

2018: 24 aktualizací

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
allegro v2.54
2018: 24 aktualizací

Samotné nás toto číslo překvapilo. Že jsme byli natolik pilní a vydávali v uplynulém roce dvě podstatná zdokonalení systému měsíčně? Inu, čísla nelžou a nezbyde než tomu věřit. Uvážíme-li, že poznámky k vydání takovéto aktualizace měly každá průměrně šest stran, je to úctyhodný počet vylepšení a nových funkcí. A s čím vstupuje Allegro do nového roku?
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Nový modul majetku podporuje výpočet a evidenci účetních i daňových odpisů. V tomto čísle se zaměříme na rozdíly mezi těmito dvěma typy odpisů.
CHCI VĚDĚT VÍCE
účtování majetku

allegro v2.54
2018: 24 aktualizací

Samotné nás toto číslo překvapilo. Že jsme byli natolik pilní a vydávali v uplynulém roce dvě podstatná zdokonalení systému měsíčně? Inu, čísla nelžou a nezbyde než tomu věřit. Uvážíme-li, že poznámky k vydání takovéto aktualizace měly každá průměrně šest stran, je to úctyhodný počet vylepšení a nových funkcí. A s čím vstupuje Allegro do nového roku?

Především je to nový modul pro evidenci majetku, kterému se věnuje následující článek.

Kniha došlých faktur (KDF) byla rozšířena o vstup Kurs. Ten je viditelný a povinný, pokud je zapnuto zadání částky bez DPH. Kurs je při zaúčtování přenášen do účetnictví. Dále pak bylo upraveno dohledání vhodného období pro účtování, pokud DUZP faktury je v předchozím roce.

Dále je tady nový program Evidence objednávek pro použití v účetnictví. Uživatel má nyní možnost v případě, kdy nepoužívá obchodní modul, evidovat objednávky ve zjednodušené aplikaci a používat je pro evidenci přijatých faktur a KDF. Nastavení se provádí podobně, jako tomu je u účetních zakázek či projektů – je možné zvolit typ evidence (obchodní, interní, externí) a případně i způsob číslování objednávek.

Do nastavení produktu přibyla možnost „nákup s popisy z prodejních dokladů“. Tuto volbu lze použít například v situaci, kdy produkt má různé barevné varianty, ale ty nejsou sledovány na skladu (různé produkty). Varianta je uvedena v prodejním dokladu v popisu produktu a tento popis je použit na objednávce dodavateli. Úprava se týká objednávek, poptávek dodavateli a požadavků na nákup.

Produktové informace byly rozšířeny o možnost přepínat se mezi interními popisy a kódy a značením dle dodavatele či zákazníka.

Dále byl do přepočtu prodejních cen přidán filtr dle hlavního dodavatele. Byla také doplněna možnost použít ve vzorci minimální nebo maximální obchodní přirážku a do kontroly prodejních cen byl naprogramován test překročení maximální přirážky. Doporučená prodejní cena se vždy počítá z minimální přirážky.

Do obchodních dokladů byla přidána možnost klávesové zkratky Ctrl+Delete pro rychlejší rušení řádku. Navíc další řádek v pořadí je označen, a tudíž lze pomocí této klávesové zkratky poměrně rychle rušit větší množství řádků.

V importu řádků zakázek z Excelu přibyla možnost načíst nerozpoznané produkty jako manuální řádky a přibyl sloupec pro část dokladu (pro rozdělení importovaného dokladu na části).

Dále byla do požadavků na nákup přidána podpora pro rozpad složených produktů. Pokud si zákazník objedná takovýto produkt, lze u dodavatelů požadovat nákup jednotlivých komponent tohoto složeného produktu.

Do evidence nabídek byla doplněna suma předpokládaných nákladů a informace o předpokládaném zisku. Pro skladové produkty se předvyplní aktuální skladová cena.

V předchozích verzích byla do Allegra přidána možnost načítat do interní pošty příchozí poštu z emailové schránky (například emaily s objednávkami). Nyní jsme do interní pošty přidali možnost přiřadit příchozí zprávy také ke společnostem v adresáři.

Nakonec zmíníme nadmíru užitečnou novinku ve Správci souborů. Do vlastností souboru byla přidána nová záložka se seznamem odkazů na tento soubor (přiložený soubor k záznamu čí dokladu). Nyní je tedy k dispozici informace, kterou ocení všichni, kteří chtějí některé soubory vymazat a potřebují vědět, kde všude jsou již použity.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

účtování majetku
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Nový modul majetku podporuje výpočet a evidenci účetních i daňových odpisů. V tomto čísle se zaměříme na rozdíly mezi těmito dvěma typy odpisů.

Účetní odpisy jsou plně v kompetenci účetní jednotky a odráží míru opotřebení majetku. Oproti tomu daňové odpisy sledují fiskální zájmy státu a opotřebení většinou neodpovídají. Některé účetní jednotky si však volí účetní odpisy stejné jako daňové. Už z uvedené podstaty obou typů odpisů vyplývá, že vzhledem k tomu, že účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz o ekonomické situaci a o stavu majetku a závazků účetní jednotky, není v tomto případě splnění těchto zákonných podmínek reálné. U auditovaných společností to může představovat jisté riziko.

Účetní odpisy musí být účtovány, pokud dochází k opotřebení majetku, a to jak fyzickému, tak k morálnímu. Daňové odpisy je na rozdíl od účetních poplatník oprávněn a nikoli povinen použít. Daňové odpisy je možné i přerušit (výjimku tvoří časové odpisy a odpisy nehmotného majetku, ale to již Allegro pohlídá za vás).

Účetní odpisy jsou zpravidla účtovány měsíčně do nákladů (v Allegru na jedno kliknutí). O daňových odpisech se neúčtuje a vedou se pouze evidenčně na základě odpisového plánu. Rozdíl mezi účetními a daňovými, stejně tak jako rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou, upravuje výsledek hospodaření v daňovém přiznání.

Z výše uvedeného na případný rozdíl ve výši účetních a daňových odpisů jako celku má vliv zejména:

  • vymezení některého dlouhodobého majetku zákonem o dani z příjmu pro účely daňového odpisování odlišně od účetních předpisů (způsob odpisování, definice vstupní ceny, doba odpisování, kategorie majetku apod.)
  • možnost daňové odpisy uplatnit, nikoliv povinnost
  • možnost daňové odpisování přerušit
  • možnost účetní jednotky stanovit vstupní cenu pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku dle vlastního uvážení ve vnitropodnikové směrnici, oproti tomu výše daňové vstupní ceny pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku je definována v zákoně o dani z příjmu
  • rozdíl vstupních cen účetních a daňových odpisů v případě technického zhodnocení nehmotného majetku a hmotného majetku
  • při vložení majetku do kapitálové společnosti je účetní vstupní cena dána oceněním dle znaleckého posudku, oproti tomu pro účely daňových odpisu je vstupní cena dána pořizovací cenou původního vlastníka a společnost musí pokračovat v odpisování dle původního vlastníka

Pokud máte zájem o rozšíření licence o modul majetku, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde