vydáno 30. listopadu 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/11

Co nového přineslo Allegro v listopadu

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
Co nového přineslo Allegro v listopadu

Co jsme neudělali do konce listopadu, stěží již asi v tomto roce doženeme. V půlce prosince chystáme tradiční Mikulášskou, která se obvykle, podobně jako balkánská svatba, protáhne na tři dny, pak týden práce a jsou tady Vánoce, poté silvestr a Nový rok… Inu, je čas na práci a také čas na odpočinek (a zábavu).
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.50
 
eu_vat
Konečný systém DPH uvnitř EU

Dle výhledu budoucího vývoje spěje přeshraniční obchod uvnitř Evropské unie k takzvanému konečnému řešení, který má nahradit současný systém. Nový systém má rozlišit mezi spolehlivými a méně spolehlivými plátci a dle toho bude i odlišný postup u přeshraničního obchodu v rámci EU.
CHCI VĚDĚT VÍCE

allegro v2.50
Co nového přineslo Allegro v listopadu

Co jsme neudělali do konce listopadu, stěží již asi v tomto roce doženeme. V půlce prosince chystáme tradiční Mikulášskou, která se obvykle, podobně jako balkánská svatba, protáhne na tři dny, pak týden práce a jsou tady Vánoce, poté silvestr a Nový rok… Inu, je čas na práci a také čas na odpočinek (a zábavu).

Takže čím jsme se za dlouhých večerů bavili?

Pokračujeme ve vylepšování modulu Majetek. Vedle implementování pravidel pro odmítnutí změn některých údajů pro zaúčtování odpisů a uzavírání daňových odpisů bylo přepracováno sledování umístění majetku včetně výpisu historie změn. Nově byla přidána možnost provést hromadný přepočet všech odpisů pro více položek a zapracovali jsme také změny odpisových období (např. přechod z kalendářního na hospodářský rok). Pro založení nového majetku byl pak připraven průvodce, který umožní propojit majetek s pořizovacím dokladem v účetnictví a převzít z něj některé údaje. V neposlední řadě, do importů byla doplněna možnost načíst základní údaje majetku a byla připravena první verze sestavy Karta majetku.

Do správy nákupních cen produktů byla přidána možnost evidovat procentní přirážku a slevu pro nákupní doklady a na záložku prodej bylo přidáno minimální manipulační množství. Při práci s produktem je poté testováno, zda zadané množství odpovídá násobku tohoto minimálního manipulačního a pokud ne, je na to uživatel upozorněn.

Obchodní doklady byly obecně obohaceny o možnost zadání částí dokladů a seskupování řádků dle těchto částí. V dalších verzích budeme postupně implementovat tato seskupení i do tisku dokladů.

Obchodní portál nyní umožňuje práci s neskladovými produkty a načtení řádků zakázek s neskladovými produkty.

Nastavení způsobů dopravy bylo rozšířeno o volbu „vyžaduje dodatečné informace“, která je následně aktivní v zakázkách a dodacích listech a využívá se například pro zadání čísla pobočky pro vyzvednutí zásilky (Zásilkovna, …).

V evidenci zakázek byl přidán vstup Stav zakázky pro ruční rozlišení stavu rozpracovanosti zakázky. Nabízí se údaje z nové aplikace pro zadání stavů zakázek včetně nastavení barevného zvýraznění.

Do správy nabídek postupně implementujeme možnost evidovat jejich verze. Toto verzování se povoluje na definované řadě nabídek. Jednu z variant pak lze označit jako platnou s možností kopírování do zakázky. V tisku nabídky nyní pracujeme se sekcemi dokladu, které se tisknou včetně mezisoučtu.

V modulu Skladové hospodářství jsme zpřístupnili novou aplikaci pro definování seskupení skladových míst (např. regálů).

Do nastavení e-mailových profilů pak byla pro příchozí poštu přidána možnost přečtené zprávy přeposlat předdefinovaným uživatelům do schránky interní pošty v Allegro. Doposud jsme podporovali pouze ukládání příloh ze zpráv do Správce souborů.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

eu_vat
Konečný systém DPH uvnitř EU

Dle výhledu budoucího vývoje spěje přeshraniční obchod uvnitř Evropské unie k takzvanému konečnému řešení, který má nahradit současný systém. Nový systém má rozlišit mezi spolehlivými a méně spolehlivými plátci a dle toho bude i odlišný postup u přeshraničního obchodu v rámci EU.

Cílem konečného systému DPH je zdanění v tom členském státě, který je státem určení či spotřeby. V tomto členském státě bude mít dodavatel daňové povinnosti včetně použití sazby platné v daném členském státě. Daň však má být přiznána a placena ve státě, kde je usazen dodavatel. Dodavatel bude tedy ve svém členském státě platit DPH všech členských států. Následně si DPH vyrovnají členské státy mezi sebou. Zdanění by se mělo uskutečnit přes tzv. One- Stop- Shop, což je obdoba jednoho správního místa.

Se změnou dosavadního režimu bude zaveden institut takzvané certifikované osoby povinné k dani. Kritéria pro tyto certifikované osoby májí být harmonizována na úrovni EU, avšak nyní mezi členskými státy nepanuje shoda, jaké podmínky bude muset plátce splnit, aby získal statut certifikované osoby. S pozicí certifikované osoby je spojena řada výhod v oblasti DPH, jelikož tyto osoby budou moci nadále využívat stávajícího systému reverse charge pro dodání zboží.

V budoucnu má být tedy stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že pořizovatel bude takzvanou certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná tato certifikovaná osoba.

Pokud tedy český plátce dodá zboží polskému plátci, který není certifikovaná osoba, ale zboží bude doručeno do Maďarska, český plátce odvede maďarskou daň. Aby měl polský plátce nárok na odpočet DPH, bude se muset v Maďarsku registrovat nebo může na konci roku požádat o vrácení daně v systému jednoho správního místa.

V první fázi se má změna týkat dodání zboží, kde má být definitivní systém zaveden do roku 2020. V další fázi má být systém rozšířen na služby, což by mělo být kolem roku 2027.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde