vydáno 31. srpna 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/07,08

Přejeme vám hezký konec léta

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
idea
 
Prázdninové novinky

Léto zvolna odchází, čas dovolených končí. Snad opálení a odpočatí jste možná zvědaví, jak se tropická vedra promítla do naší programátorské invence a jak produktivní jsme přes prázdniny byli. No, mnoho toho není, ale něco přeci jen za zmínku stojí.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.43
 
bitcoin
Účtování a vykazování digitálních měn

Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou vydalo dne 15. května 2018 Sdělení, jakým způsobem zacházet s digitální měnou při jejím účetním zachycení a vykazování v účetní závěrce.
CHCI VĚDĚT VÍCE

allegro v2.43
Prázdninové novinky

Léto zvolna odchází, čas dovolených končí. Snad opálení a odpočatí jste možná zvědaví, jak se tropická vedra promítla do naší programátorské invence a jak produktivní jsme přes prázdniny byli. No, mnoho toho není, ale něco přeci jen za zmínku stojí.

Červnová a srpnová verze přichází například s novou aplikací pro kontrolu návaznosti počátečních a koncových stavů dokladů ve finančních denících nebo s tiskovou sestavou pro srovnání obratu za dvě období s možností filtrování, třeba jen pro dodavatele či zákazníky s přírůstkem nebo s úbytkem.

Naprogramovali jsme také novou malou aplikaci umožňující umístit na dashboard přehled nedodaných objednávek od dodavatelů.

Produktové informace pak byly rozšířeny o filtrování některých dat (skladem, zakázky, ...) pouze ze skladů a řad, ke kterým má uživatel povolen přístup. Do prodejního portálu byla přidána podpora pro bonusy a přirážky platné pro celý doklad (např. placená doprava, pokud je suma prodeje nižší než zadaný limit).

Do inventury skladů jsme přidali možnost provádět částečnou inventuru skladu, tedy buď jen určitých skladových míst, nebo jen určitých produktů. V obou případech se při vyhodnocení manka a přebytků vyhodnocují pouze ty produkty nebo místa, která mají zadán skutečný stav, a ostatní nezadané se ignorují.

Do vyhodnocení příjmů pro Intrastat byl doplněn test na povinnou doplňkovou MJ a množství v této MJ bylo doplněno do exportního souboru pro Intrastat. Doplňková jednotka dle nomenklatury musí být u každého produktu zařazeného do dané nomenklatury definována jako základní nebo alternativní.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

bitcoin
Účtování a vykazování digitálních měn

Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou vydalo dne 15. května 2018 Sdělení, jakým způsobem zacházet s digitální měnou při jejím účetním zachycení a vykazování v účetní závěrce.

V žádném státě není virtuální měna zákonnými penězi. Některé státy považují virtuální měnu za soukromý platební prostředek, jiné za aktivum investičního charakteru nebo komoditu. Existují státy, v nichž je používání virtuální měny zakázáno. Ani přístup jednotlivých států ke zdaňování virtuální měny není jednotný.

Problematiku způsobu účtování a vykazování digitálních měn současná česká legislativa neupravuje. K obchodování s bitcoiny, jako jedním druhem digitálních měn, vydala Česká národní banka v roce 2014 stanovisko, že bitcoiny nejsou bezhotovostními peněžními prostředky ani elektrickými penězi a ani nevykazují znaky investičního nástroje, protože nemají povahu cenného papíru ani derivátu. Z hlediska občanského práva je tato měna nehmotnou movitou věcí. Pro účely účetnictví se vychází z toho, že digitální měnou se rozumí digitální nositel hodnoty. Jedná se o nehmotné aktivum, které je elektroniky vytvořeno a uloženo.

Digitální měny jsou však akceptovány některými fyzickými nebo právnickými osobami jako majetek, který je možné převádět, uchovávat, anebo s ním obchodovat. Záměrem nákupu a držení digitálních měn tak může být investice ze spekulativních důvodů, dále lze pomocí digitální měny nakupovat zboží nebo službu od dodavatelů nebo ji naopak přijímat od zákazníků. Existují také účetní jednotky, které fungují jako tzv. směnárny digitálních měn, které nakupují či prodávají digitální měny. Také existují společnosti, které se věnují těžení digitálních měn, čímž zabezpečují jejich dodání do oběhu.

Ministerstvo financí v současné době doporučuje jednotné účtování a vykazování digitálních měn jako zásobu svého druhu. Pro ocenění digitálních měn se použije § 25 odst. 1 písm. c), d) a l) a odst. 4 a 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, lze tedy digitální měny ocenit pořizovací cenou, vlastními náklady (vytvořené vlastní činností) nebo reprodukční pořizovací cenou (např. bezúplatné nabytí). Pro ocenění digitálních měn v okamžiku jejich nabytí se dále použije § 49 vyhlášky a pro ocenění digitálních měn k rozvahovému dni § 55 vyhlášky upravující tvorbu a použití opravných položek.

Digitální měny také podléhají inventarizaci k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Vzhledem k povaze digitálních měn je nutné dbát na řádně provedenou inventarizaci doloženou zejména dokumentací (např. stav virtuální peněženky).

MF doporučuje digitální měny v rozvaze vykázat na samostatném řádku v rámci položky C.I.2. Nedokončená výroba, C.I.3.1. Výrobky nebo C.I.3.2. Zboží. Digitální měnu lze také vykázat odděleně od ostatních položek zásob. V příloze v účetní závěrce se uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby opravné položky.

Výjimkou z uvedených pravidel budou patrně případy finančních transakcí, jako obchodování s deriváty na virtuální měnu, správa fondu investujícího do virtuálních měn nebo provádění platebních transakcí v rámci burzy zaměřené na virtuální měny.

Vzhledem k povaze digitálních měn je pravděpodobné, že postupem času dojde k aktualizaci sdělení MF nebo bude do české účetní legislativy začleněna specifická úprava účtování a vykazování digitálních měn.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde