vydáno 29. června 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/06

Přejeme vám krásné léto

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
idea
 
Červnové novinky

Ani během krásného počasí, které panovalo v červnu, jsme nezaháleli u vody, ale vydali jsme hned dvě nové verze. A na jaké změny se mohou naši zákazníci těšit?
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.41
 
daňový balíček 2019
Daňový balíček pro rok 2019

Vláda schválila soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je navrhováno několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací. Z návrhu bylo vypuštěno zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %.
CHCI VĚDĚT VÍCE

allegro v2.41
Červnové novinky

Ani během krásného počasí, které panovalo v červnu, jsme nezaháleli u vody, ale vydali jsme hned dvě nové verze. A na jaké změny se mohou naši zákazníci těšit?

Vylepšili jsme práci se soubory u BankLinku. Při importu souborů se nově testuje, zda v DFM složce je přítomen soubor stejného jména s příponou PDF. Tento soubor je dále zpracováván (přesouván) spolu se souborem elektronického výpisu a přikládán k vygenerovanému dokladu v účetnictví jako primární soubor. Soubor elektronického výpisu je k vygenerovanému dokladu rovněž připojen.

V účetnictví přibyla nová aplikace pro hromadné účtování pokladních dokladů. Soupis pro souhrnné hlášení byl doplněn o možnost exportu do excelu. Do tisku upomínek byla doplněna možnost zvolit jen určité typy upomínek. To umožní například vytisknout z dávky vygenerovaných upomínek jen ten typ, který musí být zaslán doporučeně. Také několik účetních reportů a spojených exportů se dočkalo změn a vylepšení.

V obchodním modulu nyní naleznete novou aplikaci pro tisk CMR přímo z dat dodacího listu. CMR nově obsahuje i otisk razítka a podpis z nastavení uživatele. Do evidence nabídek od dodavatelů byla doplněna možnost označit řádek poptávky zákazníka příznakem, že nikdo z dodavatelů požadovaný produkt nedodává. Dále pak byla doplněna kalkulačka pro výpočet ceny z nabídky s jinou MJ a pro výpočet ceny za dopravu. Kalkulačka po zadání požadovaných parametrů propočte zvýšení ceny a upraví stávající cenu na řádku. Do seznamů obchodních dokladů byl přidán skrytý sloupec s datem posledního odeslání mailem a uživatel tak hned ví, kdy například danou nabídku zákazníkovi odeslal.

Ve společnostech došlo k rozšíření načítání dat společností z EU registru a byly tak přidány další načítané údaje. I v produktech vznikla nová aplikace pro kontrolu aktuální prodejní ceny produktu oproti nákupní nebo skladové ceně se zohledněním případné minimální obchodní přirážky. Přímo z aplikace je možno prokliknout se do zakládání nových prodejních cen. Další nový program zákazníkům podá přehled prodejních akcí (slev) dle produktů. Pomocí tohoto programu může uživatel získat přehled o všech akcích navázaných na produkt platných k danému datu.

I ve skladovém modulu bylo v červnu rušno. Vznikla nová aplikace skladová regleta s tiskem přehledu stavu a změn skladu za zvolené období (počáteční stav, přírůstky, úbytky, konečný stav). Do párování příjmů s fakturou přibyla možnost filtrovat nabídku faktur pouze na dodavatele z příjemky a možnost otevřít si připojenou fakturu nebo její primární soubor pro případnou kontrolu. Také v přehledu příjemek a faktur ke spárování byly přidány nové filtry, a to jen nespárované a minimální tolerovaný rozdíl párování.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

daňový balíček 2019
Daňový balíček pro rok 2019

Vláda schválila soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je navrhováno několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací. Z návrhu bylo vypuštěno zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %.

Novela zákona o daních z příjmů

1) Implementace evropských směrnic ATAD

 • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
  • pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA
  • neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
  • zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
 • zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
  • má na ní více než 50% podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky)
 • důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
  • zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)

2) Úpravy v souvislosti s IFRS 9

 • nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů

3) Oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí

 • rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

1) Nejvýznamnější věcné změny:

 • implementace unijního práva (směrnice)
  • poukazy (vouchery) – obchodování s poukazy
  • e-commerce – elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani; poskytovatel služby (neplátce, nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu, tedy že se stane osobou identifikovanou k dani v zemi příjemce služby a odvede DPH tam, anebo zda uplatní tuzemskou daň (finanční limit činí 10 000 €/kalendářní rok)
 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci
 • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
  • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
  • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje)

2) Dělená účinnost

 • většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci)

Informace o dalších zákonech, kterých se tato novela týka, naleznete na stránkách ministerstva financí.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde