vydáno 31. března 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/03

Veliká noc

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
crucifixion
Veliká noc

A jsou tady Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanský svátek, který je rovněž obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a pondělí… kdo by se netěšil na volné dny odstartované zeleným pivem někde v hospodě na růžku. Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, je to čas oslav a veselí. Nám ale do skoku moc není, naše „veliká noc“ se blíží.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Březen – programátor zděšen, klient potěšen

Tento měsíc nám dal zabrat. Oproti únorové aktualizaci jsme v březnu přišli s rozsáhlejšími úpravami a větším počtem novinek, což uživatele zajisté potěšilo, programátoři již tak nadšeni ale nebyli. Popravdě, plán na březen vyvolal mezi vývojáři zděšení a obavy o naši příčetnost. Vánoce strávili u počítačů, a teď to vypadá, že stejně dopadnou i Velikonoce.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.31
 
gdpr
GDPR – část III.

Nové nařízení o ochranně osobních údajů rozšířilo práva samotných subjektů údajů, která se zrcadlí v nově přibyvších povinnostech na straně správce. A o jakých právech a povinnostech je vlastně řeč?
CHCI VĚDĚT VÍCE

crucifixion
Veliká noc

A jsou tady Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanský svátek, který je rovněž obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a pondělí… kdo by se netěšil na volné dny odstartované zeleným pivem někde v hospodě na růžku. Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, je to čas oslav a veselí. Nám ale do skoku moc není, naše „veliká noc“ se blíží.

Bohužel, pro nás to letos čas hodování a pomlázky nebude. Celý minulý rok jsme usilovně pracovali na projektu, který po několika odkladech způsobených nerozhodností zákazníka konečně nasazujeme do ostrého provozu.

Jak to již bývá, měsíce času jsou promrhány a vše se honí na poslední chvíli. Téměř každý den na nás vyskočí nový požadavek, který je samozřejmě zcela nezbytné zaimplementovat do úvodní verze, mnohokrát spuštěný import dat z předchozího systému se neustále rozšiřuje o další a další údaje, nové informace o skutečném fungování některých podnikových procesů nás snad ani nemohou překvapit.

A „veliká noc“ se blíží. Kostelní zvony nám budou vymezovat dobu určenou pro převod dat, dny do zmrtvýchvstání budou věnovány nejprve parametrizaci a nastavení systému, poté konfiguraci přístupových adres a vnějších zařízení, namísto mrskutu budeme prověřovat výstupy modelových testů.

A pondělkem nic neskončí. Nechuť uživatelů naučit se nový systém efektivně používat se z mírné nervozity posledních dní změní v paniku. Díky povrchní znalosti jednotlivých aplikací nebudou umět rychle řešit nestandardní situace, jejich nadřízení budou propadat zoufalství a telefony se z uší nesundají.

A to si vždy s novým projektem říkáme, že tentokráte se do kouta zatlačit nenecháme a vynasnažíme se uživatelům vysvětlit, že nový systém zavádějí oni a bez jejich nasazení to nepůjde. Zajisté je to rouhání, ale mnohdy jsou chvíle, kdy bychom si na ten kříž vylezli sami, jen ať již je klid.

Nicméně stále pevně věříme, že kámen nakonec bude odvalen, projekt vyjde na světlo boží a mezi uživateli způsobí údiv, že přeci jen vše funguje, jak má.

Veselé Velikonoce.

allegro v2.31
Březen – programátor zděšen, klient potěšen

Tento měsíc nám dal zabrat. Oproti únorové aktualizaci jsme v březnu přišli s rozsáhlejšími úpravami a větším počtem novinek, což uživatele zajisté potěšilo, programátoři již tak nadšeni ale nebyli. Popravdě, plán na březen vyvolal mezi vývojáři zděšení a obavy o naši příčetnost. Vánoce strávili u počítačů, a teď to vypadá, že stejně dopadnou i Velikonoce.

Verze 2.31 přichází s vylepšeními především obchodního modulu, ale stranou nezůstalo ani účetnictví, sklady a také například základní evidence společností a produktů.

Do zápočtů byla přidána možnost označit zápočet jako odmítnutý a tím jej vyloučit z dalšího zpracování ještě před vypršením termínu jeho platnosti. Šablony zápočtů pak byly obohaceny o další texty sloužící například instrukcím pro zaplacení zbývající částky. V předdefinovaných textech je možno používat makra, přičemž dle stavu zůstatku se použije účet a variabilní symbol buď vlastníka, nebo protistrany.

V evidenci příkazů k úhradě je změn k lepšímu hned několik. Do nástrojové lišty jsme přidali tlačítko pro otevření aplikace Položky k úhradě – sumy. Informace o počtu faktur k úhradě na příští období nyní indikuje i přítomnost faktur s prioritním způsobem úhrady a do výběru faktur bylo přidáno upozornění, že k faktuře existuje platný zápočet nebo příkaz k úhradě. Uživatelskému komfortu jistě přispěje také podbarvení řádků dle nastavení u způsobu úhrady a možnost klepnutím na číslo faktury otevřít její detail.

Nová aplikace umožňuje hromadné generování faktur pro zákazníky, u kterých je nastavena sběrná fakturace. Program je možné spouštět na popředí i na pozadí a proces vytvoří pro zákazníka faktury dle období, měny a řady dodacích listů. Generování samozřejmě respektuje nastavený interval fakturace.

Do poptávek zákazníka byl přidán vstup nezasílat nákupci a nově lze do poptávky zadávat i neaktivní produkty. V poptávkách dodavateli byl implementován příznak signalizující, že dodavatel poptávaný produkt nedodává a přibyla také nová aplikace sloužící k vyhodnocení skladové obrátky a vygenerování objednávek dodavateli.

Vyhodnocení skladové obrátky je použito také v další nové aplikaci sloužící k vygenerování objednávky na převod z jiného skladu. Pokud se sledují na produktu šarže nebo sériová čísla, nebo se na skladu používají skladová místa, rozvržení řádku výdejky je navrženo dle potřeby.

Další nová aplikace je určena ke sledování slev použitých při vystavení prodejních dokladů. Pro jednotlivé zákazníky aplikace zobrazí nastavenou základní slevu, slevy dle typu produktů a podobně i slevové akce platné k zadanému datu.

V neposlední řadě, evidence typu společností a typu produktů byla rozšířena o nastavení požadavku na odsouhlasení pro nové nebo aktivované společnosti/produkty. Pokud je alespoň pro jeden typ nastaveno odsouhlasování, na kartě společnosti/produktu se zobrazí schvalovací panel, který je pro editaci přístupný pouze uživatelům s patřičným oprávněním.

Zároveň byla rozšířena nabídka miniaplikací umístitelných na plochu Allegra (dashboard) o přehled společností a produktů, které vyžadují schválení. Kromě tohoto seznam požadavků aplikace rovněž umožňuje přímo otevřít jednotlivé záznamy a provést jejich schválení.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

gdpr
GDPR – část III.

Nové nařízení o ochranně osobních údajů rozšířilo práva samotných subjektů údajů, která se zrcadlí v nově přibyvších povinnostech na straně správce. A o jakých právech a povinnostech je vlastně řeč?

Práva subjektů

 • Právo být informován – subjekt mám právo na pravdivé informace o zpracování, které je řešeno nejčastěji formou oznámení o ochranně osobních údajů například na webových stránkách správce. Informace musí být stručné, jasné, srozumitelné a snadno dostupné. Jedná se zejména o informace - co eviduji, proč, jak dlouho, kde, kdo je příjemcem a na základě jakého titulu.
 • Právo na přístup – subjekt má právo na žádost obdržet potvrzení o zpracování jeho osobních údajů a mít přístup ke svým osobním údajům. Správce musí informace poskytnout bezplatně, může jen zavést administrativní poplatek, pokud by subjekt požadoval více výpisů a kopií. Na žádost musí správce odpovědět do 1 měsíce. Pokud je však žádost zjevně neodůvodněná nebo nepřiměřená může také správce účtovat přiměřený poplatek nebo odpověď odmítnout, v takovém případě však musí vysvětlit důvod odmítnutí. Správce si také musí ověřit totožnost osoby, která žádost podává.
 • Právo na opravu – pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na přenos údajů – subjekty mohou požádat o kopie svých osobních údajů v běžném elektronickém formátu. Příkladem využití práva přenosu může být změna telefonního operátora, kdy si předchozí operátor snadno vymění osobní údaje subjektu dat s novým operátorem na základě pokynu samotného subjektu. Právo však platí pouze za předpokladu, že údaje poskytl sám jednotlivec správci, zpracování je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.
 • Být zapomenut a právo na vymazání – základem práva je umožnit jednotlivci vymazání nebo odstranění osobních údajů, a to bez ohledu na to, zda existuje důvod pro další zpracování. Právo však nelze chápat jako absolutní. K odmítnutí výmazu lze přistoupit například z důvodu, kdy má správce pro zpracování údajů zákonné důvody.
 • Vznést námitky proti zpracování – pokud subjekt nedostane možnost uplatnit některé ze svých práv, může vznést námitku. Námitku může vznést například proti přímému marketingu, tzn., musí mít možnost odhlásit se z odběru obchodních sdělení.

Povinnosti správce

Jak již bylo napsáno, správci plynou povinnosti na základě vyhovění právům subjektů údajů. Správce určuje také účel a prostředky, jak data zabezpečit, musí tedy:

 • Stanovit účel, k němuž mají být údaje zpracovány
 • Stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů (elektronicky, v šanonu,…)
 • Zpracovat pouze přesné osobní údaje (aktualizace údajů)
 • Shromažďovat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu
 • Uchovávat osobní údaje pouze pro dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
 • Data zabezpečit
 • Dodržovat zákonné lhůty

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde