vydáno 28. února 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/02

Babylon

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
babylon
Babylon

Babylon bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii a jeho pozůstatky leží na území dnešního Iráku. Bible o něm hovoří jako o místě, kde došlo při stavbě věže ke zmatení jazyků. Odtud také patrně pochází název města, v hebrejštině totiž „bábel“ znamená zmatek. A jak to souvisí s Allegrem?
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Únorová aktualizace Allegro

Nejkratší měsíc v roce se projevil také v poslední aktualizaci naší cloudové platformy Allegro Business Solution. Výčet novinek je totiž stejně krátký jako únor samotný.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.30
 
gdpr
GDPR – část II.

V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali základním pojmům, které se objevují v novém nařízení EU o ochranně osobních údajů. V tomto čísle zpravodaje se již zaměříme na samotné zpracování osobních údajů tak, aby bylo v souladu s tímto nařízením.
CHCI VĚDĚT VÍCE

babylon
Babylon

Babylon bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii a jeho pozůstatky leží na území dnešního Iráku. Bible o něm hovoří jako o místě, kde došlo při stavbě věže ke zmatení jazyků. Odtud také patrně pochází název města, v hebrejštině totiž „bábel“ znamená zmatek. A jak to souvisí s Allegrem?

Někdy máme pocit, že v takovém Babylonu žijeme nebo že v tomto městě část našich zákazníků pobývá. Řeč je třeba o našich belgických uživatelích. Oni si totiž mnohdy nerozumí ani navzájem a aby se Valon domluvil s Vlámem, musí spolu hovořit anglicky. A jak se pak s nimi máme domluvit my?

Tedy… ne že bychom na tom s angličtinou byli úplně mizerně, ale ne vždy, když jeden mluví o tomtéž, musí jít o totéž. Ponechám stranou různou jazykovou vybavenost hovořících. To je domluva vždycky složitá. Daleko častěji ale dochází ke zmatení pojmů, kdy sice myslíme na to stejné, ale řekneme něco úplně jiného. Přemýšlí se o faktuře ve vlámštině opravdu zcela jinak než jak na ní myslíme v češtině? A teď psycholingvisto raď.

Stejně často však dochází ke zmatení v důsledku naprostého nepochopení tématu. Každý zkrátka mluví o něčem jiném. Má o dané věci jinou představu a tvrdošíjně se k ní upíná. A to pak emaily lítají sem a tam, bouchá se do stolů, tříská dveřmi. Jedna věc se vysvětluje pořád dokola tak dlouho, až již nikdo vlastně ani neví, co a proč se vlastně vysvětluje. Souvislosti unikají. Krev se vaří.

Ale ke zmatené komunikaci nemusí dojít jen s cizojazyčnými zákazníky. Ono ti čeští dokáží být také někdy zábavní:

„Ono vám to nefunguje.“

„Dobrý den. Mohu se zeptat, co nám nefunguje?“

„No ten program, co jste nám dodali.“

„Aha. A co prosím nefunguje?“

„Každou chvíli mi to něco hlásí.“

„…“

Zkrátka, taková obyčejná babylonská domluva.

allegro v2.30
Únorová aktualizace Allegro

Nejkratší měsíc v roce se projevil také v poslední aktualizaci naší cloudové platformy Allegro Business Solution. Výčet novinek je totiž stejně krátký jako únor samotný.

Takže co je ve verzi 2.30 nového? Například do účtování zálohových faktur byla přidána možnost vytvoření pokladního dokladu pro její úhradu. No to je toho… řeknete si možná. Pro některé naše zákazníky je to ale dar z nebes :-)

Dále byla do soupisu dodacích listů doplněna rekapitulace dle způsobu úhrady a přibyl nový program pro nastavení parametrů účtování a vyhodnocení nedokončené výroby.

Do evidence pokladních dokladů jsme přidali možnost platby více faktur jedním dokladem. Seznam takto placených faktur se pak tiskne v rozúčtování pokladního dokladu a jako text i na stvrzence.

V neposlední řadě… prodejní akce byly rozšířeny o možnost definovat bonusové akce s vyšším množstvím bonusového produktu (10+2).

A to je vše. Vlastně vše pro české odběratele našich služeb. O to více jsme se v uplynulých týdnech věnovali našim belgickým uživatelům, což dá někdy opravdu zabrat.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

gdpr
GDPR – část II.

V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali základním pojmům, které se objevují v novém nařízení EU o ochranně osobních údajů. V tomto čísle zpravodaje se již zaměříme na samotné zpracování osobních údajů tak, aby bylo v souladu s tímto nařízením.

V diskusích, které nyní probíhají, se velmi často skloňuje pojem souhlas, a to zejména ve smyslu, že je nyní povinnost jej mít téměř na vše. To však není pravda a pro zpracování osobních údajů existuje celá řada důvodů, které si ve zkratce přiblížíme.

Zákonnost zpracování osobních údajů

 • Smlouva – např. pracovní, obchodní, kupní, o dílo, …. Smlouva může být i ústní. Pokud se svým zákazníkem uzavřete smlouvu, můžete tak zpracovávat jeho osobní údaje, avšak je stále nutné brát v potaz, že osobní údaje můžete zpracovávat jen pro daný účel, kterým můžete být například dodání zboží.
 • Právní povinnost – zpracování je nezbytné v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a další. Z daného vyplývá, že také pro zpracování údajů svých zaměstnanců nepotřebujete jejich souhlas, avšak opět se to týká jen údajů, které vám ukládá zpracovávat zákon.
 • Životně důležité zájmy subjektu dat – subjekt sám údaje nahlásí. Může se jednat o případ, kdy subjekt zašle dodavateli svůj email, jelikož chce od dodavatele zaslat nezávislou kalkulaci zakázky. To však dodavatele neopravňuje subjektu posílat obchodní nabídky, jelikož mail mu byl poskytnut ke konkrétnímu účelu.
 • Veřejný zájem
 • Oprávněné zájmy správce – například dodavatel potřebuje adresu a telefonní číslo odběratele, aby mohl vůbec poslat zboží. Mezi oprávněné zájmy správce spadá i ochrana bezpečnosti majetku a osob. Zaměstnavatel tak například může použít fotku zaměstnance na kartičku opravňující zaměstnance ke vstupu do budovy zaměstnavatele.
 • Souhlas – je nutný se až v posledním případě, pokud nevznikla zákonnost zpracování na základě výše uvedených bodů. Například pokud by chtěl zaměstnavatel použít zmíněnou fotku zaměstnance na propagační účely, již musí mít jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Když tedy nemáme jiný zákonný důvod pro zpracování osobních údajů, než souhlas, jaké náležitosti musí souhlas splňovat?

Náležitosti souhlasu

 • Identifikovatelný, oddělený – souhlas by neměl být obsahem obchodních podmínek.
 • Informovaný – správce musí poskytnout informace o tom, na jaký účel je souhlas udělen a po jakou dobu je platný.
 • Prokazatelný – je vyžadována souhlasná věta, nikoliv tedy jen odkliknutí, kdy je v mnoha případech již předvyplněný křížek pro odsouhlasení.
 • Svobodný
 • Odvolatelný – souhlas je možné odvolat, a to stejnou formou jakou byl udělen. To znamená, že když souhlas subjekt udělí elektronicky, není přípustné vyžadovat odvolání souhlasu například zasláním doporučeného dopisu. O způsobu odvolání souhlasu musí být subjekt dat také informován.
 • Jednoduchý a srozumitelný
 • Zákaz „take it or leave it“ – souhlas nesmí být na nic vázaný.
 • Doložitelný – správce musí být schopen získané souhlasy doložit.

Další díl zpravodaje se bude věnovat právům jednotlivých subjektů dat a z toho vyplývajících povinností správce.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde