vydáno 31. ledna 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/01

Opět na začátku

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
information system
Opět na začátku

Začátek roku je vždy tak trochu zvláštní věc. Novoroční kocovina důsledkem vystřízlivění z myšlenkové iluze o míře splnitelnosti našich představ mnohdy vyústí ve smířlivou rezignaci. Co se loni nestihlo, je zapomenuto a nyní je zapotřebí především vygenerovat nová předsevzetí, která se za dvanáct měsíců opět odmávnou rukou jako obtížný hmyz.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
První aktualizace Allegro v tomto roce

Ještě během našeho tradičního mikulášského večírku jsme se těšili, že konec roku bude klidný, prost předvánočního shonu a plný sváteční nálady. Jenže programátor míní a zákazník mění. Nakonec vše dopadlo přesně naopak a my nevěděli, který na poslední chvíli zaslaný požadavek splnit dříve. Rok jsme tedy skončili ve velkém kalupu a popravdě nevěděli, kde nám hlava stojí.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.28
 
gdpr
GDPR – část I.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů účinné od 25. 5. 2018 hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Reflektuje vývoj v technologiích i v právu. Pro některé subjekty však může znamenat revoluci v oblasti osobních údajů, a to v závislosti na tom, jak dodržovaly platný zákon o ochranně osobních údajů. Pro subjekty, které jsou v souladu s platným zákonem, se tak jedná pouze o evoluci v této oblasti.
CHCI VĚDĚT VÍCE

information system
Opět na začátku

Začátek roku je vždy tak trochu zvláštní věc. Novoroční kocovina důsledkem vystřízlivění z myšlenkové iluze o míře splnitelnosti našich představ mnohdy vyústí ve smířlivou rezignaci. Co se loni nestihlo, je zapomenuto a nyní je zapotřebí především vygenerovat nová předsevzetí, která se za dvanáct měsíců opět odmávnou rukou jako obtížný hmyz.

Máte to také tak? Co bylo, to bylo, především je nutné začít v lednu zase pěkně od počátku. Jako by se nedalo s hubnutím začít třeba v dubnu a přestat kouřit dnes odpoledne. Ani náhodou. Hezky popořádku a pouze od 1. ledna. Na druhou stranu, jistý smysl to dává. Je to podobný pocit, jako bychom se přestěhovali. Nový začátek. Nová příležitost. Nová předsevzetí. Pojednou máme spoustu chuti a sil zařídit si vše lépe a útulněji a hlavně… vyvarovat se chyb z minula.

Nicméně… jsou rozhodnutí, která uvést v život hned zkraje roku smysl dává. Jedním z nich je například nasazení nového informačního systému. Účetní rok je kalendářně uzavřen, statistiky jsou vynulovány, inventury proběhly. V tomto případě čekat na duben není moudré a za odpoledne se nic nestihne. Je nezbytné zařídit a udělat vše tak, aby se v lednu nemuselo střízlivět.

Jak již to však chodí… přes rok je stále času dost, však ono to nějak dopadne, a nejprve je beztak nutné vše nachystat především právně. A navíc… vždyť „to“ stejně ještě nefunguje dle našich představ. Hledají se výmluvy, proč systém nelze zkoušet a testovat, proč seznámit se s jeho obecnou funkčností je nyní zbytečné, když tam stejně „spousta věcí“ chybí. A tak se vymýšlejí zástupné problémy a budují alibi.

Jenže… shodit pár kilo nebo skončit se zlozvykem… to musí člověk sám, to za něj zkrátka nikdo jiný nesvede. Stejně tak jako zavést nový informační systém může pouze ten, kdo si jej objednal. Nikdo jiný s ním totiž pracovat nebude. A když již všechny požadavky byly implementovány, námitky přezkoumány a připomínky zapracovány, vše je vyladěno a nachystáno na ostrý provoz… nezbyde než k tomu sednout a začít používat.

Jenže to je většinou něco, do čeho se nám moc nechce. Vyžaduje to totiž zbavit se předsudků a změnit zaběhnutou rutinu, a to již nějaké úsilí stojí. Inu, zachovat status quo je snazší a my všichni jsme dostali do vínku tu menší tu větší příklon k lenosti.

A tak se nasazení posouvá, lamentuje nad nedostatečnou přípravou a průpravou a než se nadějeme, je tady červen, pak listopad a již zase něco honíme.

A jsme opět na začátku. Ačkoli rozhodnutí bylo učiněno včas a stačilo jej pouze nespustit ze zřetele, nový rok je tady a skutek utek. A znovu se probíráme z novoroční kocoviny.

allegro v2.28
První aktualizace Allegro v tomto roce

Ještě během našeho tradičního mikulášského večírku jsme se těšili, že konec roku bude klidný, prost předvánočního shonu a plný sváteční nálady. Jenže programátor míní a zákazník mění. Nakonec vše dopadlo přesně naopak a my nevěděli, který na poslední chvíli zaslaný požadavek splnit dříve. Rok jsme tedy skončili ve velkém kalupu a popravdě nevěděli, kde nám hlava stojí.

Co nového tedy nový rok přinesl? Vedle celé řady specialit pro naše belgické klienty jsme přidali také funkce a nové programy obecné povahy.

Účtování faktur tak bylo doplněno o možnost vložit pro zbývající nerozepsanou částku (typicky zaokrouhlení) nové řádky do rozpisu daní a rozúčtování, a to s předvyplněným daňovým kódem a účtem pro zaokrouhlení. Evidence produktů pak byla rozšířena o nastavení minimální a maximální marže. Tento rozsah se prozatím kontroluje při nákupu od dodavatele, přičemž se porovnává cena na příjmu s cenou ceníkovou. Dále pak byl doplněn přepínač určující, zda se ve skladu používají mobilní terminály. Některé aplikace (např. prodejní portál) totiž v případě použití terminálů mohou vyžadovat nebo naopak nevyžadovat zadání některých údajů.

Pro účty, u kterých se párují pohyby v různých účetních obdobích (tzn. v uzávěrce roku mají nenulové saldo), byla přidána možnost dodatečného přenosu nespárovaných pohybů do nového účetního období. Pomocí tohoto nového programu se v otevíracím období vygeneruje doklad (nebo více dokladů – pokud je nespárovaných pohybů velké množství), ve kterém jsou nespárované pohyby zúčtovány jednotlivě.

K dispozici je rovněž nová aplikace sloužící k zadání interního požadavku na převod zásoby mezi sklady, čehož lze využít i jako podklad pro vylepšený proces objednávání - objednávku zadává sklad, který požaduje doplnění zásoby. Vytvořena byla také navazující aplikace nabízející přehled vystavených interních objednávek buď z pohledu skladu, který objednávku vystavil, nebo z pohledu skladu, který objednávku má splnit. Plnění interní objednávky se realizuje ve standardní evidenci skladových dokladů.

Další nová aplikace slouží k definici skupiny osob odpovědných za odsouhlasení faktur v Knize došlých faktur (obzvláště pokud faktury určitého druhu odsouhlasuje obvykle více stále stejných osob). Dále byla do obchodních dokladů přidána možnost přímého tisku na přednastavenou lokální tiskárnu. Využívá se při tom možností prohlížeče, a proto je tato funkce k dispozici pouze v Chrome a Firefox.

A nakonec malé, ale pro mnohé potěšující, rozšíření systémových funkcí - byla přidána nová klávesová zkratka pro založení nových záznamů: CTRL+ALT+N ;-)

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

gdpr
GDPR – část I.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů účinné od 25. 5. 2018 hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Reflektuje vývoj v technologiích i v právu. Pro některé subjekty však může znamenat revoluci v oblasti osobních údajů, a to v závislosti na tom, jak dodržovaly platný zákon o ochranně osobních údajů. Pro subjekty, které jsou v souladu s platným zákonem, se tak jedná pouze o evoluci v této oblasti.

Přesto však toto téma vzbuzuje ve společnosti mnoho otazníků a otázek, zda je nařízení vůbec potřebné i přes technologický vývoj, kdy jsme obklopováni více a více všemožnými chytrými přístroji. Pokud si například domácnost pořídí chytrou ledničku, která dokáže identifikovat, kdy je potřeba zajít na nákup a dokáže detekovat, zda se v domácnosti konzumuje spíše zdravá strava nebo uzeniny, je jen malý krok k tomu, aby získaná data byla zneužita pro zasílání cílených obchodních nabídek. V následujících číslech zpravodaje se tak budeme tímto tématem zabývat a informovat vás, v čem vám může Allegro pomoct a usnadnit práci s osobními údaji.

Rozsah působnosti
Nařízení se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů fyzických osob. Naopak GDPR se nevztahuje na informace o právnických osobách (např. IČ, DIČ, sídlo), ale na osobní údaje jednotlivých fyzických osob ve společnosti již ano. Nařízení se dále nevztahuje na nahodilé shromáždění osobních údajů, například na životopisy obdržené pro účel výběrového řízení. Pokud by si však společnost chtěla životopisy nechat uložené pro další potřeby, již bude potřebovat souhlas jednotlivých osob s tímto uchováním jejich osobních údajů.

Kdo je kdo
V nařízení se pracuje s několika pojmy. Správce je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a nese tak zodpovědnost, např. firma ABC s.r.o. Zpracovatel je subjekt, jak již název napovídá, který zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatelem mohou být například externí účetní, poskytovatelé emailových nástrojů na rozesílku obchodních sdělení, poskytovatelé software, cloudové služby atd. Allegro se tak pro zákazníky zejména na zákaznickém serveru může stát zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel také nese zodpovědnost. Další subjektem je příjemce, tedy kdokoli, komu jsou osobní údaje poskytnuty. Například zaměstnavatel jen nahlédne do výpisu z rejstříku trestů, který mu donesl budoucí zaměstnanec a výpis si nenechá u sebe, na tento případ se pak nařízení nevztahuje. Posledním článkem je subjekt údajů, tedy fyzická osoba, k niž se osobní údaje vztahují.

Co je osobní údaj
Osobní údaj je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného člověka. Základním znakem osobního údaje je to, že znemožňuje záměny jedné fyzické osoby s jinou fyzickou osobou. Může se jednat i o několik údajů, které ve spojení s dalšími informacemi mohou vést k určení konkrétní fyzické osoby. Stačí také, že tuto identifikaci dokáže provést jakákoliv jiná osoba, než která údaje zpracovává (např. v případě úniku). Za obecné osobní údaje lze považovat například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, občanství, síťové identifikátory jako IP adresa, MAC adresa, IMEI, IMSI, RFID, ale také i fotografie a další. Organizačním osobním údajem může být pracovní nebo osobní adresa, pracovní nebo osobní telefonní číslo, pracovní nebo osobní e-mail, ověřovací identifikační údaje, identifikační čísla vydaná státem, ale také i docházka do zaměstnání nebo záznam o služebních cestách a další. Lze také zmínit, že nařízení se vztahuje na šifrované osobní údaje, protože někdo zná šifrovací klíč.

Speciální kategorií jsou citlivé osobní údaje, které je lepší vůbec nezpracovávat, pokud ke zpracování není například zákonný titul (třeba osobní údaje dětí pro zpracování mezd).

V dalším čísle zpravodaje se zaměříme na samotné zpracování údajů tak, aby bylo v souladu s GDPR.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde