vydáno 31. srpna 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/07,08

Čas letí jako splašená herka

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
time
Čas letí jako splašená herka

Je to tak… prázdniny odpluly jako voda v rozvodněném potoce a konec léta se blíží. Během dovolených jsme málem zapomněli oslavit narozeniny naší firmy, naštěstí jsme malé zaváhání před týdnem beze zbytku napravili.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Prázdninový update

Po přečtení předchozího ohlédnutí za dobou nedávnou i dávno minulou by čtenář mohl nabýt dojmu, že jsme léto jen tak prováleli. No, částečně jsme opravdu trochu dovolenkově odpočívali, to ale neznamená, že jsme lenošili zcela a na práci rezignovali. Je tady prázdninová verze Allegra.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.18
 
tax
Novela zákona o daních z příjmů: fyzické osoby

V minulém čísle jsme se věnovali novele zákona o DPH, avšak rozsáhlou novelizací prošel i zákon o daních z příjmů (204 změnových bodů spolu s 22 body přechodných ustanovení). Předmětné změny budou pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, aktuální až počínaje 1. 1. 2018, pokud není v přechodných ustanoveních uvedeno jinak. Na vybrané změny platné pro fyzické osoby se náš prázdninový zpravodaj nyní zaměří, v dalším čísle se pak budeme věnovat osobám právnickým.
CHCI VĚDĚT VÍCE

time
Čas letí jako splašená herka

Je to tak… prázdniny odpluly jako voda v rozvodněném potoce a konec léta se blíží. Během dovolených jsme málem zapomněli oslavit narozeniny naší firmy, naštěstí jsme malé zaváhání před týdnem beze zbytku napravili.

Období školních prázdnin je pro nás vždy obdobím tak trochu „mrtvým“. Nic se neděje, zákazníci odjeli odpočívat na jimi oblíbená místa a my tak činili rovněž. Kanceláře zívaly prázdnotou, kulečník se nudil, stolní fotbálek podřimoval vedle něj, šipky rozhodly se opustit oběžné dráhy terče a slétly si dolů na Zem.

Toto bezdobí nás natolik ukolébalo, že jsme téměř zapomněli oslavit založení společnosti, se kterou jsme se krátce po sametové revoluci pustili do vývoje ERP systémů. V půli července to bylo již 26 let, co jsme začali psát první řádky programového kódu a vyjukaně snažili se proniknout na náš trh, tehdy takřka výlučně ovládaný zavedenými nadnárodními firmami. A bylo to ve stejných prostorách, ze kterých jsme po více než čtvrtstoletí nuceni odejít.

S novým tisíciletím jsme pak ponechali belgické společníky jejich vizím a začali tvořit nynější podobu firmy. Lidé však zůstali a jsme velmi hrdí, že s mnohými jsme spolu již po desetiletí. Jak ten čas pádí…

allegro v2.18
Prázdninový update

Po přečtení předchozího ohlédnutí za dobou nedávnou i dávno minulou by čtenář mohl nabýt dojmu, že jsme léto jen tak prováleli. No, částečně jsme opravdu trochu dovolenkově odpočívali, to ale neznamená, že jsme lenošili zcela a na práci rezignovali. Je tady prázdninová verze Allegro 2.18.

Kromě množství drobných změn a vylepšení přináší tato letní verze také několik nových aplikací, z nichž zmíníme ty nejzajímavější.

Do účetnictví jsme přidali možnost importu interních dokladů z vlastního xls souboru nebo z xml souboru ve formátu SODA. Aplikace umožňuje provádět následné úpravy načtených dat, doplnit účty nebo střediska, případně opravit údaje vyhodnocené jako nevalidní. Nakonec je vygenerován účetní doklad a zdrojová data jsou k němu připojena jako primární soubor.

Dále je k dispozici nový program pro rozdělení společností. Na typ společnosti bylo přeneseno nastavení omezení prodeje produktů (dříve na typu partnera) a také nastavení formuláře vlastností umožňující uživatelsky definovat další údaje, které je u společnosti zapotřebí evidovat.

Importy byly rozšířeny o další formáty souborů Zásilkovna, PayU a PayPal.

Nakonec zmíníme novou aplikaci pro hromadné zadání plateb mimo účetnictví pro ty zákazníky, kteří Allegro účetnictví nemají a z Allegra používají pouze fakturaci nebo knihu došlých faktur. Pomocí tohoto programu může uživatel snadno a rychle zadat více plateb přijatých i vydaných faktur, například pokud potřebuje zaznamenat platby z bankovního výpisu.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

tax
Novela zákona o daních z příjmů – fyzické osoby

V minulém čísle jsme se věnovali novele zákona o DPH, avšak rozsáhlou novelizací prošel i zákon o daních z příjmů (204 změnových bodů spolu s 22 body přechodných ustanovení). Předmětné změny budou pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, aktuální až počínaje 1. 1. 2018, pokud není v přechodných ustanoveních uvedeno jinak. Na vybrané změny platné pro fyzické osoby se náš prázdninový zpravodaj nyní zaměří, v dalším čísle se pak budeme věnovat osobám právnickým.

Výdaje stanovené procentem z příjmů
Limit příjmů, k nimž lze uplatnit paušální výdaje, se snížil při zachování stanovené procentní sazby z 2 mil. na 1 mil. Kč. Kompenzací za uplatnění výdajů z nižších příjmů je možnost uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti. Pro zdaňovací období 2017 se však poplatník může rozhodnout aplikovat paušální výdaje z vyšších příjmů, avšak bez uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti. Za zdaňovací období 2018 již poplatník nemá možnost volby a bude uplatňovat paušální výdaje z nových limitů příjmů.

Daňové zvýhodnění na děti
Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýšilo z 17 004 Kč na 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě se zvýšilo z 20 604 Kč na 24 204 Kč, a to pro celé zdaňovací období roku 2017. Poprvé se vyšší měsíční daňové zvýhodnění použije při zúčtování červencové mzdy. Zbývající část nároku bude zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh nebo v podaném daňovém přiznání. Novela výrazně omezila okruh nezbytných příjmů pro uplatnění daňového bonusu a do limitu (šestinásobek minimální mzdy) se započítávají pouze příjmy ze zaměstnání a ze samostatné činnosti. Příjmy z kapitálového majetku a nájmu byly vyjmuty, aby nedocházelo k umělému zvyšování příjmů za účelem získání daňového bonusu. Maximální výše daňového bonusu zůstala nezměněna (60 300 Kč ročně).

Slevy na dani
Nárok na základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu bude vázán na okamžik přiznání invalidního důchodu nikoli na jeho pobírání. Podobně platí také na slevu na držitele průkazu ZTP/P, která bude vázána na okamžik přiznání a ne vydání průkazu. Z upravené formulace podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte je zřejmé, že rozhodující bude vynaložení výdajů (školkovné) v daném zdaňovacím období a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady (může být uhrazeno v jiném zdaňovacím období). Také potvrzení vydávané předškolním zařízením bude muset obsahovat datum, od kterého příslušné zařízení splňuje podmínky pro uplatnění této slevy.

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku
Novela zavedla právní fikci, podle které podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro jeho podání, hledí se na žádost o vrácení přeplatku jako na žádost podanou poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Tento den je i okamžikem pro potenciální možnost vzniku vratitelného přeplatku. Úprava sice cílí primárně na fyzické osoby, využitelná je však i v případě právnických osob.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde